Organizujemy wydarzenia kulinarne i często w nich uczestniczymy. Angażujemy się w różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą turystyką kulinarną. Poprzez swoją działalność staramy się zwiększać wiedzę o produktach regionalnych i innych kulinariach. Wspieramy inicjatywy związane z promocją zdrowej i naturalnej żywności i ciekawych kulinarnych miejsc.