Profil turysty kulinarnego

  • 30 października 2013
  • by Marcin Sekida
  • prezentacje, pstk, tour salon, turystyka kulinarna,

W ramach tegorocznych targów Tour Salon 2013, odbyła się konferencja „Turystka Kulinarna – Polski Hit”. Organizatorem spotkania była firma landbrand, a nad całą konferencją patronat objęła Polska Organizacja Turystyczna.

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej wygłosiło prelekcję dotyczącą profilu turysty kulinarnego. 

Konferencja była znakomitą okazją do zastanowienia się nad potencjałem drzemiącym w polskiej turystyce kulinarnej. Z poszczególnymi prezentacjami oraz wnioskami płynącymi ze spotkania można się za poznać na stronie www.landbrand.pl 

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na konferencję  Hubertowi Gonerze – dyrektorowi zarządzającemu w firmie landbrand. 

 

Marcin Sekida