JAK NAJLEPIEJ SKŁADAĆ ZAPYTANIA I ZAMÓWIENIA?

  • 20 czerwca 2014
  • by pstk

Zamówienia oraz zapytania można składać zarówno mailowo, telefonicznie oraz faksem. Biuro Obsługi Klienta pracuje w godzinach 7.00-15.00.

E-mail: info@globalpack.pl

Telefon: +48 (61) 67 05 444 lub +48 (22) 49 02 444

Fax: +48 (61) 67 05 444